שקמה קייטרינג

אלפי מנשה, רח' סנונית 22

050-7221639

077-6623012

מייל: shikma200@gmail.com